Fotky
   
PMČRJ 2009
   
PMČR 2005
   
PMČR 2003
   
Pohár Vysočiny 2002
   
CPS
Chcete se dozvědět o posledních změnách v pravidlech CPS, kam a jak zaslat přihlášku do této soutěže, případně si poslední verzi těchto pravidel stáhnout na svůj PC?
   
Nové národní a světové rekordy v kategorii DU
V červenci a srpnu 2001 bylo v Křižanově ustanoveno cekem 11 nových českých rekordů a minimálně 4 nové světové rekordy v kategorii UL
kluzáků (DU).
   

Aerokurier Online Contest
Chcete se dozvědět, co to je Aerokurier Online Contest, k čemu slouží,
kdo se do této soutěže může přihlásit
a co je pro přihlášení nutné udělat?

   
Plachtařské mistrovství regionů 2000
   
Od modýlků po forsáž
 

  © Aeroklub Křižanov 2016 LKKA@LKKA.CZ