Letecká škola Aeroklubu KřižanovAeroklub Křižanov je držitelem oprávnění výcvikových organizací:

- Deklarovaná výcviková organizace CZ.DTO.086 pro výcvik pilotů kluzáků SPL a pilotů letounů PPL(A)
  a LAPL(A)

- Středisko pilotního výcviku Letecké amatérské asociace 07/2019 pro piloty ultralehkých letadel ULLa


Aeroklub Křižanov pro své členy provádí následující druhy leteckých výcviků:


Pilot kluzáků SPL

Vstupní požadavky pro výcvik SPL:
- Před prvním samostatným letem musí pilot-žák dovršit alespoň 14 let věku
- Před prvním samostatným letem musí být pilot-žák držitelem zdravotní způsobilosti alespoň třídy LAPL a
  Omezeného nebo Všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OF/VF)

Požadavky pro výcvik a vydání průkazu způsobilosti pilota kluzáků SPL:
- Dosáhnout alespoň 16 let věku
- Být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň třídy LAPL
- Absolvovat výcvikový kurz SPL, který zahrnuje:
     - Výuku teoretických znalostí v rozsahu 60 h
     - celkem 15 h letového výcviku na kluzácích, zahrnujících alespoň:
        - 10 h letového výcviku ve dvojím řízení, a
        - 2 h doby samostatného letu pod dozorem, a
        - 45 vzletů a přistání

Praktický letový výcvik je prováděn na dvoumístných kluzácích L13 Blaník a L23 Super Blaník.
Výše uvedené požadavky pro získání kvalifikace SPL jsou minimální a letový výcvik do získání pilotního průkazu bude v průměru vyžadovat nalétání 15 až 25  letových hodin a provedení přibližně 100 startů a přistání, z toho 3/4 jsou ve dvojím s instruktorem a 1/4 při samostatných sólo letech. Vzlety mohou být prováděny buď aerovlekovým, nebo navijákovým způsobem. Součástí výcviku na kluzácích jsou základy létání v termice a přeletech.

Výcvik v AK Křižanov je prováděn převážně aerovlekovým způsobem.

Výcvik SPL je ukončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou, po které pilot získá průkaz Pilota kluzáků s kvalifikací SPL vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR. Vydaná licence má mezinárodní platnost.

Létání v Aeroklubu Křižanov následně pokračuje zdokonalovacím pokračovacím a sportovním výcvikem pro létání v termice a pro létání na přeletech. Aeroklub Křižanov nabízí svým členům létání na těchto typech kluzáků: L13, L23, Standard Cirrus, Astir CS, ASW19, Janus C, VSB62 a dalších.

Ke kvalifikaci pilota kluzáků SPL provádí Aeroklub Křižanov další typy výcviků:
- dodatečné způsoby vzletu aerovlek a naviják
- výcvik létání v mracích CLOUD
- výcvik instruktora kluzáků FI(S)
- udržovací teoretický výcvik instruktorů kluzáků


Pilot letounů PPL(A)

Vstupní požadavky pro výcvik PPL(A):
- Před prvním samostatným letem musí pilot-žák dovršit alespoň 16 let věku
- Před prvním samostatným letem musí být pilot-žák držitelem zdravotní způsobilosti alespoň 2. třídy a
  Omezeného nebo Všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OF/VF)

Požadavky pro výcvik a vydání průkazu způsobilosti pilota letounů PPL(A):
- Dosáhnout alespoň 17 let věku
- Být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň 2. třídy
- Absolvovat výcvikový kurz PPL(A), který zahrnuje:
     - Výuku teoretických znalostí v rozsahu 100 h
     - Celkem 45 h letového výcviku na letounech nebo TMG (turistický motorový kluzák), zahrnujících
       alespoň:
          - 25 h letového výcviku ve dvojím řízení, a
          - 10 h doby samostatného letu pod dozorem, která zahrnuje:
               - 5 hodin samostatného navigačního letu, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v
                 délce alespoň 270 km (150 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na
                 jiných dvou letištích, než je letiště odletu

Praktický letový výcvik je prováděn na letounech Robin DR400/180R a A1 Husky.
Výše uvedené požadavky pro získání kvalifikace PPL(A) jsou minimální a letový výcvik do získání pilotního průkazu bude v průměru vyžadovat nalétání 45 až 55 letových hodin a provedení přibližně 140 startů a přistání, z toho 3/4 jsou ve dvojím s instruktorem a 1/4 při samostatných sólo letech.

Výcvik PPL(A) je ukončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou, po které pilot získá průkaz Pilota letounů s kvalifikací PPL(A) SEP land vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR. Vydaná licence má mezinárodní platnost.

Ke kvalifikaci pilota letounů PPL(A) a pilota lehkých letadel LAPL(A) provádí Aeroklub Křižanov další typy výcviků:
- rozšíření pro TMG a SEP land
- výcvik pro vleky kluzáků TOWING-S


Pilot lehkých letadel LAPL(A)

Vstupní požadavky pro výcvik LAPL(A):
- Před prvním samostatným letem musí pilot-žák dovršit alespoň 16 let věku
- Před prvním samostatným letem musí být pilot-žák držitelem zdravotní způsobilosti alespoň třídy LAPL a
  Omezeného nebo Všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OF/VF)

Požadavky pro výcvik a vydání průkazu způsobilosti pilota letounů LAPL(A):
- Dosáhnout alespoň 17 let věku
- Být držitelem platného osvědčení zdravotní způsobilosti alespoň třídy LAPL
- Absolvovat výcvikový kurz LAPL(A), který zahrnuje:
     - Výuku teoretických znalostí v rozsahu 100 h
     - Celkem 30 h letového výcviku na letounech nebo TMG, zahrnujících alespoň:
          - 15 h letového výcviku ve dvojím řízení ve třídě letounu / TMG, ve kterém se bude provádět zkouška
            dovednosti, a
          - 6 h doby samostatného letu pod dozorem, která zahrnuje:
               - 3 hodiny samostatného navigačního letu, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v
                 délce alespoň 150 km (80 NM) a je během něj provedeno přistání s úplným zastavením na
                 jiném letišti, než je letiště odletu

Praktický letový výcvik je prováděn na letounech Robin DR400/180R a A1 Husky.
Výše uvedené požadavky pro získání kvalifikace LAPL(A) jsou minimální a letový výcvik do získání pilotního průkazu bude v průměru vyžadovat nalétání 30 až 40 letových hodin a provedení přibližně 120 startů a přistání, z toho 3/4 jsou ve dvojím s instruktorem a 1/4 při samostatných sólo letech.

Držitel průkazu LAPL(A) má práva k výkonu funkce velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních
letounech nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2000 kg nebo nižší, přičemž smí
přepravovat nejvýše tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby.
Držitelé průkazu LAPL(A) mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvují
dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla v letounech nebo TMG.

Výcvik LAPL(A) je ukončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou, po které pilot získá průkaz Pilota lehkých letadel s kvalifikací LAPL(A) SEP land vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR. Vydaná licence má mezinárodní platnost.


Pilot ultralehkých letadel ULLa

Vstupní požadavky pro výcvik ULLa:
- Žák může být zařazen do výcviku v 15 letech
- Samostatné lety mohou být prováděny po dosažení věku 16 let
- Podmínkou zahájení praktického výcviku je platné Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy

Požadavky pro výcvik a vydání průkazu způsobilosti pilota ultralehkých letadel ULLa:
- Průkaz pilota ULLa může být vydán v 16 letech
- Absolvovat výcvikový kurz ULLa, který zahrnuje:
     - Výuku teoretických znalostí v rozsahu 45 h
     - Celkem 20 h letového výcviku a 112 vzletů a přistání, z toho
          - 5 h 25 min letových hodin a 34 vzletů a přistání samostatné letové doby pod dozorem

Praktický letový výcvik je prováděn na ultralehkém letounu Tecnam P92 Echo.
Výše uvedené požadavky pro získání kvalifikace ULLa jsou minimální a letový výcvik do získání pilotního průkazu bude v průměru vyžadovat nalétání 20 až 30 letových hodin a provedení přibližně 150 startů a přistání, z toho 3/4 jsou ve dvojím s instruktorem a 1/4 při samostatných sólo letech.

Výcvik ULLa je ukončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou, po které pilot získá průkaz Pilota ultralehkých letadel s kvalifikací ULLa vydaného Leteckou amatérskou asociací ČR.


V případě vašeho vážného zájmu o letecký výcvik v Aeroklubu Křižanov nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: LKKA@LKKA.CZ

Poloha letiště Křižanov: N49°22'06'' E016°06'58'', Google Maps

QR

Aeroklub Křižanov     


  © Aeroklub Křižanov 2024 LKKA@LKKA.CZ