Aeroklub Křižanov Vám zprostředkuje lety na motorových letadlech
a bezmotorových kluzácích 

PA28


Let v jednomotorovém letadle Robin DR400
(pilot + 3 cestující)

Cestovní rychlost 170 km/h
Náklady na let: 6.600 CZK/h (110 CZK/min)

Nejkratší doba letu: 15 minut: 1.650 CZK
          Let v trvání 30 minut: 3.300 CZK
          Let v trvání 45 minut: 4.950 CZK
          Let v trvání 60 minut: 6.600 CZK

Při letech delších jak 15 minut jsou náklady letu vypočteny vynásobením minutové sazby 110 CZK/min a celkové doby letu v minutách.

Celkové náklady na let jsou nezávislé na počtu osob přítomných na palubě letadla. Náklady na let jsou tedy stejné při obsazení letadla jedním, dvěma, i třemi cestujícími. 

Z226

janus


Let v bezmotorovém kluzáku L13 / L23
/ Janus
(pilot + 1 cestující):

Náklady na let:
Kluzák L13 / 23 Blaník / Janus: 480 CZK/h (8 CZK/min)
Vlečný letoun A-1 Husky / Robin DR400: 6.000 CZK/h (100 CZK/min) + 30 CZK/start

Příklad letu:
50-minutový let na kluzáku, 10-minutový vlek:
Celkem = 50 x 8 + 10 x 100 + 30 = 1.430 CZK

Doba letu kluzáku i vlečného letounu velmi závisí na meteorologických termických podmínkách a je po letu stanovena ze skutečné doby letu bezmotorového kluzáku a vlečného letounu.

Standardně nabízíme:
Vlek do 600m, doba letu kluzáku 12-30 min: 1000 CZK
Vlek do 1000m, doba letu kluzáku 20-60 min: 1.600 CZ

 


 
  V případe vašeho zájmu o let nebo dotazu nás kontaktujte výhradně na emailové adrese AK Křižanov: LETY@LKKA.cz

Termín vlastního letu je vhodné domluvit alespoň 3 dny předem na emailu LETY@LKKA.cz. Buďte prosím trpěliví s vědomím, že váš email nemusí být přečten ve stejný den, kdy jej odešlete, že požadované letadlo nemusí být ve vámi požadovaném temínu k dispozici kvůli revizi, nebo umístění v jiné lokalitě, a že let musí být domluven s pilotem s kvalifikací pro bezpečné provedení letu.
V případě nutnosti vám navrhneme náhradní termín letu.

Další podmínkou provedení domluveného letu je vhodné letové počasí. Vhodné podmínky pro let je možné ověřit o weekendech na telefonním čísle AK Křižanov 775 685 702. Toto telefonní číslo prosím NEpoužívejte pro objednání letu.

Lety je možné uskutečnit zpravidla od 15. dubna do 30. listopadu o weekendech a státních svátcích v době od 9:00 do 17:00, ve výjimečných případech pak po předchozí domluvě i v jiných dohodnutých termínech.

Pokud nám zašlete emailem jméno osoby, pro kterou je let určen, nebo příležitost, ke které je let jako dárek věnován, vystavíme vám dárkový poukaz se jménem obdarované osoby.

Vyrovnání nákladů za let provádí pilot letadla vždy až po provedeném letu podle skutečně odletěné doby letounu, nebo kluzáku a vlečného letounu.

Již rezervovaný let může být zrušen vyšší mocí, např. kvůli počasí, nebo neplánované technické závadě na letadle.

Po příjezdu na letiště Křižanov kontaktujte k realizaci letu dispečera na řídící věži, který vám podá další informace a zajistí rezervovaný let.

Výše uvedené náklady na jednotlivé druhy letů platí v roce 2024.

Lety nejsou komerční činností.
Náklad na let jsou dány náklady na provoz a údržbu letadla a přímými náklady spojenými s provedeným letem.

 
 
  © Aeroklub Křižanov 2024 LKKA@LKKA.CZ