Používání GPS Garmin pro potřeby plachtařských soutěží a CPS

V případě nejasností, problémů se stažením souborů nebo nových nápadů mne prosím kontaktujte na e-mailové adrese petr@lkka.cz.


Poslední aktualizace této stránky 12.4.2002


Často kladené otázky - FAQ

Příloha pravidel CPS pro používání nehomologovaných zařízení


8.4.2002:
Protože mi někteří z Vás kladou otázky týkající se používání GPS Garmin pro účely CPS a pro účely soutěžního létání, rozhodl jsem se vytvořit stránku s často kladenými otázkami - FAQ. V případě, že zodpovím některému z Vás dotaz, pokusím se tuto odpověď co nejrychleji (v mém případě to může znamenat cca jeden měsíc) umístit na tyto stránky. Sledujte tedy FAQ ke Garminům.

V minulých dnech byla Ronem Hendersonem vytvořena verze A.00.107 programu  G7toWin, která umožňuje mimo jiné ukládání IGC souboru se záznamem letu společně s tzv. G-recordem. V praxi to znamená, že na konci každého takto uloženého IGC souboru z GPS Garmin (pouze pomocí SW G7toWin) je uložen řádek s kontrolním součtem, pomocí kterého lze zkontrolovat integritu tohoto IGC souboru. Integrita se ověřuje pomocí souboru ValiG7to.exe nebo ValiG7toWin.exe, které lze stáhnout z webových stránek G7toWin. Touto úpravou se Garmin opět trošku přiblížil dospělým GNSS FR.
Protože pan Ron Henderson hrne neustále nové a nové verze SW G7toWin a já nestíhám tyto verze neustále umísťovat ke stažení na tyto stránky, nebudou už jednotlivé verze k dispozici ke stažení z těchto stránek, ale vždy zde bude uveden odkaz na oficiální stránky G7toWin.

7.2.2002:
Dne 2.2.2002 provedla Sportovní komise AeČR úpravu pravidel CPS. Zásadní změna se týká používání GPS Garmin. Do přílohy F byla doplněna poznámka o nutnosti specifikovat v Prohlášení před letem traťové body (VBT, OBT, KBT) formou zeměpisných souřadnic. V praxi to znamená, že při vyplňování Prohlášení doplníte k názvu traťového bodu jeho zeměpisné souřadnice ve formátu DMS, nebo DMM. Uvedení zeměpisných souřadnic traťových bodů je povinné a bez jejich uvedení bude možné přihlásit let pouze jako let na vzdálenost.

Příklad souřadnic ve formátu DMS: N49:22:06, E016:06:00

Příklad souřadnic ve formátu DMM: N49:22.100, N016:06.000

22.3.2001:
Na svém zasedání dne 2.3.2001 rozhodla Plachtařská komise AeČR o tom, že GPS Garmin je možné používat jako zařízení pro kontrolu letu na všech soutěžích v pořádaných v rámci AeČR, tedy například i na PMČR. Záleží pouze na organizátorovi, zda této možnosti využije, či ne. Rozhodla tak na základě zkušeností s používáním Garminů na PMRg v Křižanově 2000. Jako základní pravidla pro používání Garminů na soutěžích je možné použít přílohu F pravidel CPS.

2001:
Na základě zkušeností s používáním GPS Garmin jako dočasné náhrady GNSS FR v roce 2000 (při kontrole letů do soutěže CPS a během RPZ v Křižanově) byla upravena příloha F pravidel CPS. V této příloze už není uveden seznam a popis jednotlivých SW schopných pracovat s GPS Garmin. Seznam použitelných a schválených SW bude uváděn právě na této www stránce. Důvodem je fakt, že během roku 2000 se objevily minimálně dva nové programy schopné provádět download zaznamenané tratě přímo do soboru IGC a není důvod si myslet, že se podobných programů neobjeví v budoucnosti více.
V případě objevení takového nového SW mě prosím kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese a po otestování bude možné tento program okamžitě začít používat pro potřeby CPS (samozřejmě bude-li SW pro tento účel dostatečně vhodný).
Pro úplnost musím uvést, že používání GPS Garmin namísto GNSS FR nesplňuje podmínky sportovního řádu FAI, dílu 3, a tedy že takto získaný záznam o letu nelze použít například pro uznání letu na některý z odznaků FAI, případně na národní či světový rekord.


Software schválený pro download dat z GPS Garmin


G7ToWin

G7toWin je program pracující pod Win 9x/NT, který umožňuje upload a download informací a dat z GPS přístrojů Garmin (a také Lowrance a Magellan). Program mimo jiné umožňuje upload a download tratí, traťových bodů a záznamů o letu (track log), a hlavně umožňuje uložit záznam z GPS přímo ve formátu IGC, který je poté možné vyhodnotit standardně jako každý jiný IGC soubor.

V minulých dnech byla Ronem Hendersonem vytvořena verze A.00.107 programu  G7toWin, která umožňuje mimo jiné ukládání IGC souboru se záznamem letu společně s tzv. G-recordem. V praxi to znamená, že na konci každého takto uloženého IGC souboru z GPS Garmin (pouze pomocí SW G7toWin) je uložen řádek s kontrolním součtem, pomocí kterého lze zkontrolovat integritu tohoto IGC souboru. Integrita se ověřuje pomocí souboru ValiG7to.exe nebo ValiG7toWin.exe, které lze stáhnout z webových stránek G7toWin. Touto úpravou se Garmin opět trošku přiblížil dospělým GNSS FR.
Protože pan Ron Henderson hrne neustále nové a nové verze SW G7toWin a já nestíhám tyto verze neustále umísťovat ke stažení na tyto stránky, nebudou už jednotlivé verze k dispozici ke stažení z těchto stránek, ale vždy zde bude uveden odkaz na oficiální stránky G7toWin.

Vždy tu nejnovější verzi a instalaci SW G7toWin je možné najít na webové adrese (v době úpravy   těchto stránek to byla verze A.00.107):
http://www.gpsinformation.org/ronh/g7towin.htm

Po instalaci programu a připojení GPS Garmin nastavte v menu "File - Configuration" na záložce "General" správný COM port.

Samotný download poté proveďte z menu "GPS - Download from GPS - Tracks (Garmin)". Je-li GPS Garmin správně nakonfigurován a kabel správně zapojen (viz. Yagate), potom začne ihned běžet stahování záznamu.

Poté, co se objeví Tracks download completed, je čas uložit soubor ve formátu IGC z menu "File - Save IGC Track File". Objeví se dialogové okno, v kterém zadáte údaje o pilotovi a kluzáku. V tomto okně zaškrtněte "Save with IGC compatible file name", což analogicky s Yagate uloží soubor s názvem dle pravidel pro IGC soubory.

Poslední verze programu (od verze A.00.29 výše) umožňují zachovávat jména pilotů a k nim patřící kluzáky, imatrikulace a startovní čísla (a všechny položky, které se standardně zadávají do hlavičky souboru při ukládání IGC souboru) v souboru GliderPilots.txt, který je uložen v adresáři programu. Nabídku jmen pilotů je možno potom získaz z rozbalovacího seznamu u položky jména pilota při zadávání hlavičky IGC souboru. Je to vhodné zejména pro soutěže při zpracování většího objemu dat z GPS Garmin.

G7ToWin byl používán během RPZ 2000 v Křižanově, kde bylo zatím poprvé a pokusně použito GPS Garmin pro kontrolu letů na soutěžích. I přes počátečné problémy, které byly ve většině případů způsobeny nezkušeností samotných závodníků, nakonec Garminy přispěly k rychlejšímu a přesnějšímu vyhodnocování soutěžních letů.

G7ToWin byl použit i na PMČR 2001 v Jihlavě. Významě přispěl k kyrchlejšímu vyhodnocování soutěžních úkolů na nejvyšší české plachtařské soutěži.

Tento SW pro stahování používám osobně a vřele jej všem doporučuji.

 


YaGate

Program Yagate (Yet Another Garmin Track Log Emptier, 1,12 MB) je poslední z jednoduchých utilit sloužících pro download Track Log záznamu z GPS Garmin. Je možné jej stáhnout přímo z naší stránky, nebo navštívit domovskou stránku programu:
http://home13.inet.tele.dk/pl/trackalyzer/downloads.htm

Program pracuje pod Win95/98.

Program slouží pouze pro stažení dat a jeho obsluha je asi nejjednodušší z jednotlivých SW uvedených na této stránce.

Nejprve program nainstalujte pomocí souboru yagateinstall.exe. Po standardní instalaci nastavte v položce menu "Settings" COM port, kterým budete propojovat GPS s PC (nejčastěji na COM1).

Vyplňte hlavičku IGC souboru (IGC file header info). Zde zadejte údaje o pilotovi a kluzáku.
Ve spodní části hlavního okna doporučuji zaškrtnout pole "Auto-generate IGC filename", Yagate potom uloží stažený soubor ve standardním formátu IGC souborů složeným z roku, měsíce a dne v prvních třech písmenech názvu IGC souboru.

Po zapnutí GPS Garmin a jeho nastavení v části Settings - Input/Output (platí pro GPS 90, u jiných přístrojů to může být v části Interface) na GRMN/GRMN, HOST (nebo SEND TRK) můžete začít stahovat data - v položce menu "File" zvolit "Get track log from GPS". V případě, že máte správně zapojený kabel, by měl okamžitě začít přenos dat indikovaný v poli Track Transfer Info.

Po ukončení downloadu dat Yagate oznámí ukončení přenosu spolu s počtem přenesených záznamů.

Nyní je nutné stažená data uložit do souboru. V položce menu "File - Save track data as ..." zvolte možnost "IGC file (for flight analysis)". Otevře se dialogové okno, v kterém zadejte název cílového souboru (bez přípony). V tomto místě se Yagate chová trochu nestandardně, neboť pokud je zaškrtnuté pole "Auto-generate IGC filename", tak si stejně zvolí vlastní název souboru, ale bez předem zadaného názvu dále nepokračuje.

Soubor se uloží do normálního IGC souboru, v případě, že záznam letu je složen z více segmentů, tyto budou uloženy samostatně a odlišeny číslicí na posledním místě názvu v IGC souboru. Toto je trošku nevýhoda oproti předešlému SW G7ToWin, neboť ten vytvoří pouze jediný soubor a jednotlivé segmenty letu jsou odděleny sekvencí znaků "HFDTEddmmyy" uvnitř IGC souboru. Tuto skutečnost oceníte zejména při vyhodnocování více letů (např. na závodech), kdy skládání jednoho IGC souboru z více segmentů (samostatný segment je vytvořen např. i při změně intervalu TrackLogu) začne být otravné a zdlouhavé.

V položce "Save track data as ..." doporučuji vyzkoušet možnost "JPG file (image of track)". Yagate v tomto případě vytvoří obrázek ve formátu JPG, který umožní poměrně rychlý náhled na stažená data zobrazená v souřadnicovém systému.

Yagate byl zatím vyzkoušen na GPS90, GPS12, GPS92. V případě, že jej vyzkoušíte na jiných typech Graminů, dejte mi vědět a vaše zkušenosti a postřehy zveřejním na této stránce.

 


G902IGC

Program G902IGC (g902igc.zip, 56 kB) pro stažení dat z GPS GARMIN vytvořil Ian Molesworth z Jihoafrické republiky v roce 1997.

Program pracuje přímo pod MS-DOSem a slouží pro vytvoření souboru v IGC formátu přímo z GPS Garmin. Jeho použití je velmi rychlé (nemusíte u počítače čekat na někdy nekonečný start Windows), ale je možné jej spustit i z Win95/98. Použití pod Win95/98 může někdy způsobit chybu během přenosu, takže bude záležet především na vašich zkušenostech a instalaci vašeho PC.

K používání tohoto programu neexistuje žádný návod, jeho funkce je však velmi jednoduchá. Stačí pouze připojit GPS Garmin přes propojovací kabel (na port COM1), zapnout přístroj a nastavit v Setupu přístroje Gramin Input/Output na GRMN/GRMN - HOST.
Program se ptá po jednotlivých řádcích na hlavičku IGC souboru a poté dojde k vytvoření IGC souboru ze záznamu TRACK LOG a ROUTES.

Oproti Yagate a G7ToWin program G902IGC uloží do IGC souboru i všechny tratě uložené v paměti Garminu. Protože pravděpodobně žádný vyhodnocující program nebude poté schopen zpracovat všech 20 tratí uložených v IGC souboru, a bude soubor vyhodnocovat jako chybný, je nutné je pomocí textového editoru vymazat a ponechat pouze trať příslušící k letěné trati.

Dalším problémem je, že program nepočítal s vynulováním systémového času systému GPS po 1024 týdnech provozu v létě 1998, proto chybně vyhodnocuje datum letu. To se projeví zejména špatným názvem IGC souboru a špatně uvedeným datem v položce HFDTE uvnitř IGC souboru. Oba tyto problémy je nutné odstranit ruční editací souboru.
 

 

Zapojení konektoru GPS Garmin

Nevlastníte originální kabel, případně jej vlastníte, ale nemáte na jeho konci zapojen 9-ti pinový konektor?
Na následujícím obrázku je zobrazeno funkční zapojení konektoru pro spojení PC a vašeho Garminu.

Vzhledem k tomu, že když si nový kabel objednáte od autorizovaného dealera, přijde vás na cca 1000 Kč, mám pro vás příznivou zprávu. V běžných elektro prodejnách zabývajících se audio technikou je k dostání 5-ti pinový křížový konektor DIN rozměrů velmi podobných tomu garminovskému, v ceně několika kaček. Pokud dostatečně jemně znásilníte jeho samičí konektůrky, potom vám zcela bez problémů bude sloužit jak pro napájení, tak pro komunikaci vašeho Garminu.

asmbly2.gif (15862 bytes)


Petr Koutný 

 

© Aeroklub Křižanov 2005 - letiště: lkka@lkka.cz - webmaster: webmaster@lkka.cz