CPS

Tato stránka je věnována Celostátní plachtařské soutěži AeČR

V případě nejasností, problémů se stažením souborů nebo nových nápadů mne prosím kontaktujte na e-mailové adrese petr@lkka.cz.


Poslední aktualizace této stránky 27.2.2003


 

CPS 2002

Výsledky CPS 2002 jsou oficiální. Byly schváleny na zasedání PK AeČR dne 22.2.2003.
Oficiální soubor s výsledky CPS 2002 si můžete stáhnout z webu AeČR zde.

Komentář Jiřího Cihláře k vyhodnocení CPS 2002 najdete na webové stránce AK Ústí nad Orlicí pod odkazem  http://aeroklubuo.macroware.cz/Zpravy.html


Pravidla CPS pro rok 2003

SK AeČR na svém zasedání dne 15.2.2003 provedla dodatečné úpravy v pravidlech CPS pro rok 2003. Změny jsou především formálního charakteru a jsou zapracovány ve formě změny č. 4.

SK AeČR na svém zasedání dne 18.10.2002 provedla úpravy v pravidlech CPS pro rok 2003. Změny se týkají:
- možnosti používání GPS Magellan jako nehomologovaného GNSS FR (obdobně jako GPS Garmin)
- zrušení povinnosti dokladovat lety zaznamenané pomocí GNSS FR kontrolními tisky - stačí doložit originální IGC záznam letu, doporučeno je dodání doplňkového IGC záznamu s doplánovanou tratí, který zobrazuje bodovanou vzdálenost
- zruš
ení pravidla o udělování bodů za rychlost u výkonů změněných za letu,   jejichž deklarovaná délka přesáhla 300 km. Pravidla byla upravena ve smyslu, že body za rychlost bude možné udělit výkonům deklarované i uletěné délky vyšší jak 100 km při aplikaci 15% bodové penalizace.

Pravidla CPS se zapracovanou změnou č. 4 platná pro rok 2003 si můžete stáhnout zde.


Některé užitečné odkazy

Aktuální Indexový list DAeC:http://www.daec.de/se/breitensport/dmst/wo/handicap.htm

Stránky FAI věnované GNSS FR:http://www.fai.org/gliding/gnss/

Stránky AeČR, na kterých, pokud budou správně fungovat, najdete originály všech leteckých sportovních dokumnetů používaných v ČR: http://www.aeroklub.cz


Petr Koutný

© Aeroklub Křižanov 2005 - letiště: lkka@lkka.cz - webmaster: webmaster@lkka.cz