Aeroklub Křižanov
Letiště
59451 Křižanov

tel.: +420 775 685 702

LKKA@LKKA.CZ

 

 
 

Zvětšit mapu

 

Sazby přistávacích poplatků za každé přistání pro vnitrostátní i mezinárodní provoz včetně QR kódů pro mobilní platby:

Landing charge rates for each landing for domestic and international traffic including QR codes for mobile payments:

Vybírání přistávacích poplatků na LKKA je publikováno ve VFR manuálu ČR v sekci VFR-AD-LKKA. Maximální vzletová hmotnost letadla (MTOW) je uvedena v palubním deníku letadla. Platbu lze provést do schránky na přistávací poplatky, mobilním telefonem přes QR kód, nebo hotově dispečerovi Radio.

Collection of landing fees at LKKA is published in the VFR manual of the Czech Republic in the VFR-AD-LKKA section. The aircraft's maximum take-off weight (MTOW) is listed in the aircraft's logbook. Payment can be made to the landing fee box, by mobile phone via QR code, or in cash to the Radio dispatcher.

Příklady / Examples:
• 50 CZK ULL / Microlights
• 100 CZK C152, C172, C303, DR400, Z226, Z43, L200, AN-2, Z-37, L60, L410

Od platby přistávacích poplatků jsou osvobozeny / From payment of landing fees are exempted:

• Letadla Policie, Ministerstva vnitra a Armády ČR/ Aircrafts of the Police, the Ministry of the Interior and the Army of the Czech Repub

• Letadla Záchranné služby a lety pro záchranu života/ Aircrafts of Emergency services and life-saving flights

• Letadla, která se vrátila z důvodu zhoršení počasí a provedla na letišti Křižanov bezpečnostní přistání/ Aircrafts that returned due to worsening of weather and made a safety landing at Křižanov Airport

• Kluzáky/ Gliders

 
  © Aeroklub Křižanov 2016 LKKA@LKKA.CZ