ZÁPIS

z 9. jednání plachtařské komise AeČR konaného 2.2.2002 v Praze

 

Přítomni : Černá Eva, Koutný Petr, Krejčiřík Petr, Motl Miroslav, Orlita Vratislav, Otrusina                                  Antonín, Trnka Jiří

 

Přizváni : Hammer Jaromír – sekretariát AeČR, Vach Jaroslav – delegát IGC FAI

 

Progran jednání :

 

 1. kontrola zápisu ze dne 6.10.2001
 2. CPS
 3. Nominace na soutěže AeČR
 4. Soutěžní řád – změny
 5. různé

 

 

 

 

ad. 1)  Kontrola zápisu ze dne 6.10.2001

 

            Zápis doplnit o odstavec : PK doporučuje výboru AeČR zorganizovat zasedání IGC FAI v březnu 2003 v Praze. Návrh přednesl J. Vach.

 

 

ad.2) CPS

        

          PK schválila CPS 2001 bez připomínek.

 

 

ad.3)  Nominace na soutěže AeČR

 

            Nominace byla provedena podle SŘ z 1.1.2001

 

            Nominace na PMČR J

            podle bodu 1.5.1. Soutěžního řádu

            odst. a)    1.  Hřivna Martin                          AK Zbraslavice

                            2.  Novák Josef                            AK Kunovice

                            3.  Mareth Jan                          AK Hranice

                            4.  Bělohlávek Ondřej             AK Vysoké Mýto

 

            odst.b)     nikdo

 

            odst.c)     nominace provedena na základě výsledkové listiny z posledního platného       

                            PMČR J

1.      Labuda Vojtěch            1980            AK Příbram

2.      Zima Radek                        1978            AK Hodkovice

3.      Buryan Michal            1977            AK Zábřeh

4.      Hýbl Radek                        1980            AK Šumperk

5.      Mraček Roman            1980            AK Rakovník

6.      Benšová Andrea            1978            AK Hodkovice

7.      Bartoň Tomáš                        1982            AK Hosín

8.      Cempírek Jaroslav            1977            AK Jihlava

9.      Bárta Josef                        1978            AK V. Mýto

10.  Pihrt Stanislav                        1977            AK Plzeň-Letkov

11.  Nosil Petr                        1977            AK Kladno

12.  Poláček Petr                        1979            AK Plzeň-Letkov           

 

 

odst.d)       1. Kmošek Jakub                        1978            AK Kladno

      2. Máca Vladimír                        1982            AK Jihlava

      3. Mašek Jan                        1977            AK Strakonice

4.      Zeman Petr                  1977            AK Medlánky

5.     Pejchal Jan                   1979            AK Křižanov

6.     Tvrdík Viktor              1977            AK Kladno

7.     Baslík Robert             1979            AK Medlánky

8.     Křenek Martin              1982            AK Kladno

9.     Roderová Zdeňka            1977            AK Jihlava

10. Pehe Martin              1978            AK Soběslav

11. Vyskočil Martin            1981            AK Hodkovice

12. Polák Josef                1982            AK Vyškov

 

 

PMČR D

            podle bodu 1.6.1. Soutěžního řádu

 

odst.a)            1.  Šindelář Jan                 AK Kunovice

            2.  Šrám                            AK  Broumov

3.     Harašta Ivan                       AK K. Vary

4.     Ládr Ivan                      AK Jaroměř

5.     Sluka Wolfgang           AK Liberec

6.     Rott Jan                       AK Plasy

7.     Příhoda Vladimír           AK Sazená

8.     Cmajdálka Alois           AK Kunovice

9.     Buben Václav                      AK Jaroměř

10. Houštěk                      AK Jaroměř

     

 

             PMČR UL

             podle bodu 1.7.1. Soutěžního řádu

             odst.a) nikdo

             odst.b) podle došlých přihlášek         

                       

 

             PMRg Ž

             podle bodu 1.9.1. Soutěžního řádu

 

            odst.a)       1. Trešlová Jana                                         AK Raná

                        2. Nováková Dana                        AK Ústí n. Orlicí

           

            odst.b)       1. Horáčková Pavlína AK Šumperk

                              2. Člupná Radka              AK Šumperk

                              3. Šťovíčková Lenka  AK Hořice

                              4. Benšová Andrea AK Hodkovice

                              5. Moravová Petra    AK Zbraslavice

           

            odst.c)       1. Netušilová Alena   AK Zbraslavice

                              2. Vokřínková Hana    AK Hodkovice

                              3. Koutná Jana             AK Křižanov

                              4. Svačinová Olga                 AK Krnov

                              5. Adlerová Martina            AK Letkov

                              6. Mazačová Jana     AK Křižanov

                              7. Roderová Zdeňka             AK Jihlava

           

           

odst.d)       1. Vepřeková Jana     AK D. Králové

                  2. Kuthanová Lenka  AK Hosín

                  3. Černá Eva                    AK Příbram

 

PMRg

podle bodu 1.8.1. Soutěžního řádu

 

odst.a)                        

1.      Trešlová Jana                       AK Raná

2.      Trnka Jiří                      AK Ústí n. Labem

3.      Vagenknecht Karel           AK Jeseník

4.      Trnka Václav                       AK Ústí n. Labem

5.      Novák Ivan                      AK Ústí n. Labem

6.      Palata Tomáš                      AK Liberec

7.      Bobek František           AK Kunovice

8.      Vladař Karel                       AK Hodkovice

9.      Valentr Jiří                      AK Rakovník

10.  Marek Jaroslav            AK Holešov

11.  Kunc Luboš                      AK D. Králové

12.  Nováková Dana           AK Ústí n. Orlicí

13.  Procházka Bedřich           AK Rakovník

14.  Suchý Martin                      AK Hranice

15.  Sohr Alois                      AK Hranice

16.  Pánek Petr                      AK Roudnice

17.  Jensen Richard           AK Zbraslavice

18.  Mareš Karel                      AK Jihlava

19.  Pekař Martin                      AK Kolín

20.  Hájek Aleš                      AK ml. Boleslav

21.  Horáček Karel           AK Vrchlabí

 

                 náhradníci : nikdo

 

odst.b)Region Čechy 1

1.      Sedláček Tomáš         AK Zbraslavice                  náhradníci:

2.      Jedlička Tomáš         AK Beroun                       1.Svoboda Pavel          AK Letňany

3.      Houha Miloš      AK Plzeň-Letkov          2. Bobek Jaroslav      AK Beroun

4.      Labuda Vojtěch       AK Příbram               3. Lanzendorf Roman      AK Letkov

5.      Pačes Pavel            AK Kladno               4. Toman Karel      AK Letňany

6.      Hodan Jiří              AK Zbraslavice         5. Hoda Miroslav       AK Kladno

7.      Vrbský Tomáš      AK Plzeň-Letkov

              

Region Čechy 2

1.      Hora Petr              AK Jičín                    náhradníci :

2.      Dostál Pavel       AK Jičín                    1. Sluka Wolfgang      AK Liberec

3.      Meisner Milan      AK D.Králové                   2. Borůvka Zdeněk      AK Jičín

4.      Pajer Miloš            AK Jičín                    3. Nerandžič Alex.      AK Raná

5.      Frinta Tomáš      AK Hodkovice          4. Balatka Leoš      AK Liberec

6.      Kopáček Ilja      AK Jičín                    5. Šmíd Pavel            AK Přibyslav

7.      Balatka Karel       AK Liberec

 

 

 

Region Morava

1.      Zavřel Jaroslav      AK Medlánky                   náhradníci :

2.      Kmeť Dušan      AK Křižanov             1. Beránek Jan AK Jihlava

3.      Otrusina Antonín      AK Křižanov             2. Ertl Karel             AK Křižanov

4.      Svoboda Zdeněk      AK Medlánky                   3. Šťastný Michal      AK Medlánky

5.      Přeček Stanislav      AK Medlánky                   4. Minařík Karel      AK Hranice

6.      Šimáček Jaromír      AK Medlánky                   5. Vrbacký Gustav      AK Medlánky

7.      Hýbl Radek           AK Šumperk

 

odst.c) PK postupuje pořadateli soutěže právo nominace podle bodu 1.8.1. odst.c). Při větším počtu                          uchazečů rozhoduje pořadí v CPS.

 

 

ad.4) Soutěžní řád

           

            Vratislav Orlita přednesl svůj zcela nový návrh Soutěžního řádu. Plachtařská komise doporučuje nově zvolené komisi se tímto návrhem zabývat. E.Černá zajistí, aby tento návrh byl předán nové plachtařské komisi  zvolené konferencí v březnu 2002.

PK provedla úpravy Soutěžního řádu (SŘ) platného od 1.1.2001. Změny jsou uvedeny na změnovém listu tohoto SŘ. Změnový list je příloho tohoto zápisu.

 

ad5) Různé

 

 1. PK projednala doporučení revizní komise na revokaci rozhodnutí o pořádání soutěží v roce 2002 a potvrzuje svoje rozhodnutí ze dne 6.10.2001. PK doporučuje nové PK zvolené na Konferenci  zpracovat formulář pro výběrové řízení soutěží pořádaných AeČR.
 2. Trenér plachtařské reprezentace Petr Krejčiřík vznesl požadavek na změnu nominačního řádu do reprezentačního družstva. Přednesl myšlenku bodového ohodnocení soutěží. Připraví návrh, který bude na příští komisi projednán.
 3. PK doporučuje řešit problém nefunkčních www stránek AeČR. Pokud nenajde výbor řešení, požadujeme možnost upravovat si plachtařské www stránky sami.
 4. Zpráva J.Vacha z jednání komise IGC FAI
  • Evropa Cup – zatím myšlenka vytvořit  soutěž pro juniory z evropských zemí. Na základě této myšlenky navrhuje J. Vach pozvat na PMČR J  zahraniční soutěžící. PK návrh podporuje.
  • Rieti, Itálie, 15. – 18.7.2002 trénink, 19. – 26.7.2001 plachtařská soutěž, pro vojáky je účast na soutěži zdarma. Bližší informace – J. Vach.
  • IGC FAI tvoří ATP žebříček pilotů – mistrů světa a Evropy. J.Vach a Petr Krejčiřík vytvoří český a zašlou jej na IGC.
  • Na http://www.fai.org/ bude prezentována Hall off fame (síň slávy). Zde bude zveřejněno foto, jméno a stručná letecká charakteristika všech pilotů – mistrů světa a Evropy a všech národních mistrů za rok 2001.  Zkontaktování pilotů, kterých se to týká zajistí P.Krejčiřík a V.Orlita a  zajistí dodání digit. fotografií. Text k fotografiím doplní J. Vach.

termín : do 28.2.2002.

·        J.Vachovi bylo nabídnuto zúčastnit se jako pozorovatel jednání kongresu EGU. Vzhledem  k tomu, že  to pro AeČR neznamená žádné finanční zatížení PK doporučuje, aby se J. Vach jednání zúčastnil.

·        Protože AeČR vlastní 2 UL větroně Alpin, které nejsou využity, doporučuje  PK, aby byly prodány a zároveň doporučuje, pokud se tak stane, aby byli peníze získané prodejem použity na nákup repre techniky pro plachtaře.

 

 

Příloha : Změnový list Soutěžního řádu

 

V Praze 2.2.2002                                              Zapsala : Eva Černá