Zápis

z 8. jednání plachtařské komise AeČR konaného dne 6.10.2001 v Praze

 

Přítomni :  Eva Černá, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Miroslav Motl, Vratislav Orlita, Antonín Otrusina, 

                      Jiří Trnka    

 

Přizváni   :  Jiří Dodal – sekretariát AeČR, Jaroslav Vach – delegát IGC FAI

 

Program jednání : 

1.       Dotace  pro AeČR – konkrétní rozdělení

2.       Výběr pořadatelů plachtařs. soutěží v roce 2002 + termíny

3.       Nominace do repre 2002

4.       Nominace na PMČR 2002

5.       Úpravy Soutěžního řádu

6.       Různé

 

Ad 1) Dotace pro AeČR – konkrétní rozdělení

 

                Celkem :                270 000,-Kč

                Výdaje  :                  25.000,-Kč           přečerpání dotace z roku 2000

                                                 30.750,-Kč           výjezd delegáta FAI

                                                 32.500,-Kč                propagace plachtění v TV

                                               100.000,-Kč           PMČR J Šumperk

                                                 81.750,-Kč           junioři repre

PK apeluje na AK Šumperk, aby  provedl  rozúčtování obdržené dotace na jednotlivé soutěžící zařazené do kategorie junior, keří létali na PMČR J a NM žen 2001.

 

Ad 2) Výběr pořadatelů plachtařs. soutěží v roce 2002 + termíny

 

PMČR                                   AK Jihlava                 18.5. – 2.6.2002                poslední letový den 1.6.2002

 Startovné pro tuzemské účastníky max.  4.500,-Kč.

PK doporučuje pořadateli nerozlišovat z hlediska startovného domácí a zahraniční účastníky

 

            Předzávod MS žen                AK Jihlava   18.5. – 2.6.2002  poslední letový den 1.6.2002

                NMregionů žen                    AK Jihlava   18.5. – 2.6.2002  poslední letový den 1.6.2002

                                                               NMregionů žen se uskuteční pouze v klubové třídě.

 

               

                PMregionů                           AK Zbraslavice                27.7 – 10.8.2002                poslední letový den 9.8.2002

                                                               Starovné max. 4.300,-Kč.

 

                PMČR J + PMČR UL                AK Křižanov                10.8. – 25.8.2002                               poslední letový den 24.8.2002

 

                PMČR D                                AK Most      27.7 – 11.8.2002                poslední letový den 10.8.2002

 

Pro všechny plachtařské soutěže pořádané AeČR platí, že všichni soutěžící musí mít záznamové zařízení pro vyhodnocení letu. Jako záložní zařízení je možné použít fotoaparát. Nařízení je provedeno z hlediska důsledné kontroly dodržování rozdělení vzdušného prostoru a z hlediska vyhodnocování výkonů.

 

Ad 3) Nominace do repre 2002

                Nominace provedena dle SŘ platného od 1.1.2001.

 

                dle bodu 4.1.1. reprezentační družstvo mužů

                                a) Tomáš Suchánek                AK Jičín                3. místo MS club class 2001 Gawler, Austrálie

                                b) Pavel Loužecký                AK Přibyslav                9100 kb

                                    Petr Krejčiřík                         AK Hranice  8826 kb

                                    Miloš Dedera                       AK Jihlava   8582 kb

                                   

                                    náhradníci :  1.  Michal Lešinger                   AK Mor. Třebová 8376 kb

                                                           2. Jiří Štěpánek                                         AK Mor. Třebová 8303 kb

 

               

 

dle bodu 4.1.2. reprezentační družstvo žen

                                a)  Hana Vokřínková                           AK Hodkovice                4.místo MS žen 2001 Pociuinai, Litva

                                    Eva Černá                                             AK Příbram  5.místo MS žen 2001 Pociuinai, Litva

                                b) Jana Vepřeková                            AK D. Králové  8723 kb

                                    Alena Netušilová                                AK Zbraslavice                8558 kb

 

                                   náhradnice : 1. Jana Trešlová                AK Raná                6801 kb

                                                         2. Dana Nováková                AK Ú.n.Orlicí                5864 kb

 

 

                dle bodu 4.1.3. reprezentační družstvo juniorů

a)       nikdo

b)       Martin Hřivna        AK Zbraslavice                5221 kb

Josef Novák                AK Kunovice                4524 kb

Jan Mareth                AK Hranice                 4495 kb

Ondřej Bělohlávek        AK Vysoké Mýto        4380 kb

 

náhradníci :         1. Michal Buryan                AK Zábřeh        4135 kb

                2. Radek Hýbl                AK Šumperk        3934 kb

 

 

 

Ad 4) Nominace na PMČR 2002

 

            dle bodu 1.4.1. odst.a)   Tomáš Suchánek                AK Jičín               

                                                         Pavel Loužecký                AK Přibyslav              

  Petr Krejčiřík      AK Hranice     

  Miloš Dedera      AK Jihlava     

  Hana Vokřínková      AK Hodkovice     

                                                        Eva Černá                             AK Příbram 

                                                        Jana Vepřeková                AK D. Králové 

  Alena Netušilová      AK Zbraslavice                      

                  Martin Hřivna        AK Zbraslavice           

                                     Josef Novák                AK Kunovice                               

                         Jan Mareth                AK Hranice                                

                                                         Ondřej Bělohlávek                AK Vysoké Mýto      

                                              

                                                                                                            

                                           odst.b)  Jiří Štěpánek                               AK Mor. Třebová

  Petr Koutný            AK Křižanov

  Michal Lešinger            AK Mor. Třebová

  Michal Poslužný            AK Medlánky

  Marek Pechanec            AK Křižanov

  Slavomír Valečko           

  Petr Tichý                  AK Zbraslavice

  Bronislav Smatana            AK Břeclav     

  Oldřich Bartoník            AK Holešov

  Tomáš Rendla            AK Zbraslavice

  Jiří Kusbach            AK Holešov

  Stanislav Kubíček            AK Medlánky

  Jan Podhrázský            AK Šumperk

  Antonín Bordovský            AK Krnov

  Radek Kučírek            AK Havl. Brod           

  Stanislav Poslušný            AK Holešov

  Petr Vodička            AK Jaroměř

  Lubor Zelený            AKPřibyslav

  Jiří Kupec                  AK Medlánky

 

 

náhradníci : 1.  Jana Trešlová                  AK Raná

            2.  Jiří Trnka                  AK Ústí n. Orlicí

            3.  Karel Vagenknecht            AK Jeseník

            4.  Václav Trnka                  AK Ústí n. Orlicí

5.        Ivan Novák                     AK  Ústí n. Orlicí

 

 

odst. c)   Pavlína Horáčková      AK Šumperk

              Radka Člupná         AK Šumperk

              Lenka Šťovíčková         AK Hořice

               Andrea Benšová         AK Hodkovice

 

             náhradnice 1. Petra Moravová   AK Zbraslavice

     

                                           odst. d)  Jana Koutná                  AK Křižanov

 

                                           odst. e)     František Vančura                AK Hranice

                                                               Daneš Grula                      AK Medlánky

Ivan Filakovský                              AK Medlánky                             

Jaroslav  Potměšil               AK Zbraslavice

Jaroslav Tomaňa                              AK Kunovice

Dušan Zerzáň                              AK Šumperk

Vít Rýdl                                             AK Mladá Boleslav

Vratislav Šrám                              AK Broumov

Ivan Harašta                              AK K.Vary

Jaroslav Buryan                              AK Zábřeh

Petr Uhrinčko                              AK Kladno

Olga Bubnová                              AK Krnov

Pavel Řeřicha                              AK M.Třebová

Martin Kočí                              AK Ústí n. Orlicí

 

náhradníci : 1. Josef Bušek                AK Hosín

                     2. Karel Vladař               AK Hodkovice

                     3. Miloš Houha               AK Letkov

                    4. Petr Fryček                AK Most              

                     5. Petr Pánek                              AK Roudnice              

 

                              

Ad 5) Úpravy Soutěžního řádu 

 

                V Soutěžním řádu byly provedeny drobné úpravy. Na změnách bude PK pokračovat na svém dalším zasedání. SŘ vstoupí v platnost po schválení Výborem AeČR.

 

 

Ad 6) Různé

 

·         J. Vach informoval o posledním zasedání IGC FAI. IGC FAI  zřídí  síň slávy s žebříčkem pilotů, kteří se zúčastnili soutěží FAI. J. Vach navrhl jako vhodný termín MS žen  květen nebo srpen 2003.

·         PK žádá sportovní plachtařskou komisi, aby před zahájením soutěží v roce 2002 proškolila rozhodčí v používání a vyhodnocování GPS.

·         Petr Krejčiřík informoval o současném rozdělení letecké techniky jednotlivým pilotům a současně upozornil na platnosti pojistek větroňů. Informoval také o stavu transportních vozů. V této oblasti je situace téměř kritická. Jeden transportní vůz byl při nehodě zničen. P. Krejčiřík navrhl, aby byly prodány větroně ASW 19B  a ASW 15. Letadlový park by byl doplněn dvěma větroni typu Cirrus Standard v dobrém technickém stavu s přijatelným náletem.  PK prodej větroňů  doporučuje za předpokladu, že se podaří zakoupit před zahájením soutěží v r. 2002 2 větroně Cirrus Std.

·         PK nadále požaduje aktuální informace po trenérovi Petru Krejčiříkovi o rozdělování letecké

reprezentační  techniky a o nominaci reprezentantů na mezinárodní soutěže.

 

 

Další jednání plachtařské komise proběhne 2.2.2002 v 9.00 hodin v Praze na Spořilově.

 

 

 

 

V Praze  6.10.2001 Zapsala Eva Černá