ZÁPIS

 

ze 4. jednání plachtařské komise Aeroklubu České republiky, konaného dne 12.února 2000 v Praze


 

Přítomni : Ing. Černá Eva, Ing. Koutný Petr, Ing. Krejčiřík Petr, Ing. Motl Miroslav, Orlita Vratislav,

Otrusina Antonín, Trnka Jiří


Přizváni : Hammer Jaromír – sekretariát AeČR

Program jednání :

 1. Kontrola zápisu ze dne 20. 11. 1999
 2. Finance
 3. Nominace závodníků na PM regionů, PM regionů žen, PMČR juniorů, PMČR dvojsedadlovek
 4. Nový Soutěžní řád pro bezmotorové létání
 5. Různé

 

Ad 1) Kontrola zápisu ze dne 20.11.1999

Bez připomínek.

Ad 2) Finance

Ing. Petr Krejčiřík informoval o stavu finančních prostředků určených na plachtařskou reprezentaci . Jeho ústní zpráva obsahovala i informaci o prodeji větroně Ventus b OK – 5512 a o nákupu větroně Ventus 2 a transportního vozu. Tento kluzák je již ve výrobě a k dodání má být připraven již na jaře 2000, ne až v roce 2001 jak se původně předpokládalo. Nejdůležitější je proto v současné době zajistit dostatek peněz na jeho zaplacení. Záloha byla zaplacena již v roce 1999. Protože větroň má být dokončen v Chocni, pokusí se Ing. Petr Krejčiřík dojednat s Ing. Tomanou splátkový prodej zmiňovaného větroně. Pokud se toto nepodaří, žádá plachtařská komise AeČR o překlenovací úvěr, který by dosáhl výše maxiálně 800.000 Kč a splacen by byl nejpozději v září 2000.

Ad 3) Nominace závodníků na PM regionů, PM regionů žen, PMČR juniorů, PMČR dvojsedadlovek

PK provedla na základě stávajícího platného Soutěžního řádu jmenovitou nominaci na jednotlivé výše uvedené soutěže. Nominovaní závodníci jsou uvedeni v příloze 1 tohoto zápisu.

Ad 4) Nový Soutěžní řád pro bezmotorové létání

Nový Soutěžní řád je nutný z důvodu rozdělení Plachtařského mistrovství ČR na dvě třídy : klubovou a volnou. Jeho konečné znění bylo na dnešním jednání PK schváleno a nový Soutěžní řád vstoupí v platnost 31.3.2000.

Nová podoba Soutěžního řádu je uvedena v příloze 2 tohoto zápisu.

Ad 5) Různé

PK děkuje sportovní komisi za vyhodnocení výsledků CPS za rok 1999.

Ing. J Martínek předal rozdělení plachtařské dotace AeČR na rok 2000 do kompetence PK. Výše dotace bude známa zřejmě až v polovině roku. Z toho důvodu byl zatím vytvořen návrh procentuelního rozdělení dotace. Principielně bude dotace použita na vlečné letouny na soutěžích a částečně také na výjezd delegáta na konferenci FAI .

Vratislav Orlita navrhl, aby se v roce 2003 konalo v ČR 2.MS žen v bezmotorovém létání. S touto myšlenkou byl seznámen předběžně i Ing. Jaroslav Vach – náš delegát v komisi FAI a je ochoten ji na nejbližším jednání ( které se má konat již v březnu ) přednést. Uzávěrka přihlášek ale už proběhla a bude proto záležet na osobním vystoupení J. Vacha na zmiňovaném zasedání komise FAI. Žádáme Výbor, aby podpořil myšlenku ucházet se o pořádání 2.MS žen a aby pověřil J. Vacha jednáním v tomto smyslu na příslušné komisi. Doporučujeme rovněž, aby v případě, že termín 2003 již nebude připadat v úvahu, jsme se ucházeli o pořádání 3.MS žen v plachtění v roce 2005.

PK žádá, aby členům PK Ing. M. Motlovi a J. Trnkovi a delegátu FAI J. Vachovi byly elektron. poštou zasílány zápisy z jednání PK.

PK požaduje, aby na všech konečných výsledkových listinách z plachtařských soutěží pořádaných AeČR byl uveden rok narození závodníka. Je to z důvodu snažší orientace při zařazování do kategorie junior.

Další jednání PK je plánováno na 7.10.2000 v 9.00 hodin v Praze na Spořilově.

V Příbrami 14.2.2000

Zapsala E. Černá

Příloha 1

Nominace závodníků na PM regionů :

Na PM regionů v roce 2000 se na základě stávajícího platného Soutěžního řádu AeČR nominují :

dle bodu 6.1. :

odst.a)

1. Valečko Slavomír Hranice

2. Smatana Bronislav Břeclav

3. Kuthan Radko Hosín

4. Zelený Lubor Přibyslav

5. Novák Ivan Ústí n. Orlicí

6. Nováková Dana Ústí n. Orlicí

7. Mareš Karel Jihlava

8. Kunc Luboš Dvůr Králové

9. Krtička Jiří Jaroměř

10. Řeřicha Pavel M.Třebová

11. Poslušný Stanislav Holešov

12. Uhrinčko Petr Kladno

13. Vodička Petr Jaroměř

14. Motyka Lumír Frýdlant

15. Petira Zdeněk Kunovice

16. Prokop Tomáš Šumperk

17. Jakoubek Václav Liberec

18. Marek Jaroslav Holešov

odst. b) Region I : Náhradníci z regionu I :

1. Hodan Jiří Zbraslavice 1. Bobek Jaroslav Beroun

2. Novák Daniel Plzeň – Letkov 2. Lanzendorf Roman Plzeň - Letkov

3. Kuthanová Lenka Hosín 3. Harašta Ivan K. Vary

4. Houha Miloš Plzeň- Letkov 4. Potměšil Jaroslav Zbraslavice

5. Jensen Richard Zbraslavice 5. Bašta Jan Letňany

6. Simon Jan Kralupy

7. Čebiš Petr Kralupy

8. Šíma Jiří Rakovník

9. Holík Martin Letňany

Region II : Náhradníci z regionu II :

1. Borůvka Zdeněk Jičín 1. Trojan Pavel Chrudim

2. Profelt Tomáš Jičín 2. Horáček Karel Vrchlabí

3. Hora Pavel Jičín 3. Málek František Raná

4. Dostál Pavel Jičín 4. Pajer Miloš Jičín

5. Alturban Jaroslav Vrchlabí 5. Faltus Karel Ústí n. Orlicí

6. Meisnar Milan D. Králové

7. Nerandžič Alexander Raná

8. Jandová Martina Vrchlabí

9. Mitrus Miroslav Vrchlabí

Region Morava : Náhradníci z regionu Morava :

1. Sohr Alois Hranice 1. Spilka Vladimír Hranice

2. Grula Daneš Medlánky 2. Otrusina Antonín Křižanov

3. Bartoš Vojtěch Medlánky 3. Podhrázský Jan Šumperk

4. Šimáček Jaromír Medlánky 4. Orlitová Ludmila Holešov

5. Suchý Martin Hranice 5. Ertl Karel Břeclav

6. Brabenec Michal Jihlava

7. Otrusina Jan Křižanov

8. Zavřel Jaroslav Medlánky

9. Pískovský Šumperk

Nominace závodnic na PM regionů žen :

Na PM regionů žen v roce 2000 se na základě stávajícího platného Soutěžního řádu AeČR nominují :

dle bodu 5.1. :

odst a) 1. Nováková Dana Ústí n. Orlicí

odst b) 1. Vepřeková Jana Dvůr Králové

 • 2. Trešlová Jana Raná

  3. Vokřínková hana Hodkovice

  4. Bubnová Olga Jaroměř

  5. Jandová Martina Vrchlabí

 • odst c) 1. Kuthanová Lenka Hosín

 • 2. Orlitová Ludmila Holešov

  3. Halberštátová Eva Jaroměř

  4. Filakovská Radka Medlánky

  5. Krejčová Jana Křižanov

  6. Šťovíčková Lenka Hořice

  7. Benešová Andrea Hodkovice

  8. Mazačová Jana Křižanov

  9. Horáčková Pavlína Šumperk

 • náhradnice : 1. Šlemrová Petra Vysoké Mýto

 • 2. Benešová Olga Staňkov

  3. Lanková Iva Dvůr Králové

  4. Janečková Drahomíra Broumov

  5. Poláková Kateřina Hodkovice

 • Zařazení dalších závodnic dle kapacit a uvážení pořadatele.

  Nominace závodníků na PMČR juniorů

  Na PMČR juniorů v roce 2000 se na základě stávajícího platného Soutěžního řádu AeČR nominují :

  dle bodu 4.2.1. :

  odst. a) 1. Tomaňa Jaroslav Kunovice

 • 2. Kočí Martin Ústí n. Orlicí

  3. Němec Vladimír Skuteč

  4. Beránek Jan Jihlava

 • odst. b) nikdo

  odst. c) 1. Marhevka Martin Kyjov

 • 2. Fišer Miloslav Strakonice

  3. Podhrázský Jan Šumperk

  4. Buryan Michal Zábřeh

  5. Cempírek Jaroslav Jihlava

  6. Janouš Jiří Roudnice

  7. Seifert Jan Letňany

  8. Bělohlávek Ondřej Vysoké Mýto

  9. Novák Josef Kunovice

  10. Pánek Petr Roudnice

  11. Hýbl Radek Šumperk

  12. Mareth Jan Hranice

  náhradníci :

  1. Šimůnek Jaromír Rakovník

  2. Hřivna Martin Kladno

 • odst. d) 1. Otrusina Jan Křižanov

   1. Hamerle Tomáš Krnov
   2. Labuda Vojtěch Příbram
   3. Toman Karel Letňany
   4. Benešová Andrea Hodkovice
   5. Vohanka Kralupy
   6. Šulc Pavel Hodkovice
   7. Pařízek Pavel Kunovice
   8. Baslík Michal Prostějov
   9. Hybner Jan Liberec
   10. Štěpán Matouš Dvůr Králové
   11. Zima Radek Hodkovice
   12. Bárta Josef V. Mýto
   13. Veber Erik Letňany
 • náhradníci : 1. Janík Vít Kunovice
 • 2. Pihrt Stanislav Plzeň – Letkov

  3. Zeman Petr Medlánky

  4. Jungbauer Lubor Plzeň – Letkov

  5. Šlempová Petra V. Mýto

  Nominace závodníků na PMČR dvojsedadlovek

 • Na PMČR dvojsedadlovek v roce 2000 se na základě stávajícího platného Soutěžního řádu AeČR nominují :

  dle bodu 4.3.1. :

  odst. a) 1. Šindelář Jan Kunovice

   1. Rott Jan Plasy
   2. Harašta Ivan K. Vary
   3. Sluka Wolfgang Liberec
   4. Šrám Vratislav Broumov
   5. Kramosil Vlad. Most
   6. Buben Tomáš Jaroměř
   7. Szakal Jaroslav Jaroměř
   8. Svoboda Pavel Letňany
   9. Houštěk Petr Jaroměř
 • Zařazení dalších posádek dle kapacit a uvážení pořadatele.