aerokurier Online Contest International
&
aerokurier Online Contest Czech/Slovakia


aerokurier Online Contest
International gliding competition
with daily score


aerokurier Online Contest
plachtařská soutěž pro CZ/SK
s denním skóre

Poslední aktualizace této stránky 28.6.2002


28.6.2002
Zhruba od půli Června 2002 umíme upravovat špatně přihlášené lety do OLC. V případě, že se Vám váš let sice objeví v Daily Score, ale kilometry, nebo bodová hodnota je rovna nule, potom kontaktujte jednu znásledujících osob, které jsou schopny Váš problém s chybným přihlášením letu řešit. V e-mailu popište svůj problém a pro jistotu rovnou zašlete svůj IGC soubor:

Petr Koutný
Jiří Cihlář
Jaroslav Potměšil

Vyvarujte se zejména následujících chyb, které zapříčiní, že systém OLC nepřijme Váš IGC soubor:

1. dodržujte správný standard názvu IGC souboru. IGC soubor musí mít následující tvar:
     YMDXXXXZ.IGC          (příklad: 25ar04o1.igc)
kde Y znamená rok, M znamená měsíc, D znamená den letu (9 pro devátý den v měsíci, A pro desátý den v měsíci a V pro 31 den v měsíci).
Část XXXX je vyhrazena pro typ a sériové číslo loggeru. V případě GPS Garmin můžete tyto znaky nahradit buď nulami (0000), nebo registrací kluzáku, nebo startovním číslem.
Poslední znak Z znamená pořadové číslo letu v kalendářním dni - většinou 1, volte číslo od 1 do 9.
Důležité je to, že název musím být dlouhý přesně 8 + 3 znaky. Pokud je název souboru delší, nebo kratší, potom jej systém odmítne vyhodnotit.

2. V názvu IGC souboru nepoužívejte nestandardní znaky, jako jsou podtržítko ("_") nebo vlnovka ("~"). Tento problém nastává zejména u Garminů, kde některé verze G7toWin tyto znaky používali. Od verze G7toWin A.00.115 by tento problém měl být odstraněn.

3. Pokud letíte na logger, nezapomeňte zkontrolovat správnou deklaraci letu v loggeru. Pokud si od někoho půjčíte logger a zapomenete přepsat jméno pilota, potom Vám není možné tento let uznat.

4. Nepřihalšujte let do OLC, pokud Vám Přihlašovací formulář (Flight Claim) hlásí nějakou chybu. Přihlašování dnes probíhá v češtině, tak pozorně sledujte texty ve spodní části přihlašovacího formuláře. Bez odstranění chyb se Vám sice let v OLC objeví, ale nebude bodován.

5. Pokud můžete používejte pro přihlašování buď SeeYou, nebo StrePlu. Oba programy mají zautomatizovaný přihalšovací algoritmus a většinu věcí provedou za Vás. A navíc bez chyb.


11.4.2002
Zdravím
všechny české, moravské a slovenské příznivce plachtění (Gliding a Soaring).
Aktuální Online Contest CZ/SK je přístupná na nové webové adrese: http://www.onlinecontest.de/olc-cz/wertung.html

Vzhledem k tomu, že poměrně dost plachtících známých se mě dotazovalo, jak že se ten přelet do OLC dá přihlásit a proč jim to nepočítá body, proč je to tak složité a podobně, rozhodl jsem se pro stvoření těchto stránek. Můj původní záměr byl vytvořit co nejkratší návod, vzhledem k četným úskalím číhajícím na plachtaře při přihlašování jsem však vytvořil několika stránkovou esej. Snad to alespoň někomu pomůže.

Ve zkratce něco o OLC ...

Základem soutěže jsou lety na vzdálenost přes max. 3 otočné body, které nemusí být předem deklarovány. Výpočet bodů je prováděn tak, že celková letem dosažená vzdálenost v km je násobena číslem 100 a dělena indexem kluzáku dle DAeC a následně opět násobena koeficientem tvaru tratě (1.50 pro volný let přes 3 OBT, 1.75 pro TRGL a 2.00 pro TRGL dle pravidel FAI).
Návrat lze přihlásit jako velmi plochý TRGL pro získání většího počtu bodů.

Pro OLC-CZ/SK musí být alespoň jeden platný fix uvnitř hranic České, či Slovenské republiky. Pro OLC-I kdekoliv po Zeměkouli.

Základem pro vyhodnocení vašeho letu je IGC soubor, pořízený homologovaným GNSS FR (loggerem). Ten vytváří IGC soubor s tzv. G-recordem - kontrolním součtem, který zajišťuje integritu dat.
Pro OLC-CZ/SK akceptuje systém i IGC soubory bez G-recordu (např. Filser LX400/LX4000 nebo Garmin) - tedy nechráněné kontrolním součtem dle požadavků FAI.

Platná English verze pravidel OLC je přístupná na webové adrese: http://www.onlinecontest.de/reg_regeln-i.html.

Do OLC-I  i OLC-CZ/SK vám přeje mnoho výkonů a pěkných zážitků (pokud možno ne adrenalinových)

Petr Koutný  


Co musíte nejprve udělat, aby jste se do OLC mohli přihlásit...(step by step)

- podat přihlášku závodníka do soutěže - odkazem Competition Entry (ze stránky OLC Czech/Slovakia).

- objeví se formulář, ve kterém je potřeba vyplnit požadované údaje - upozorňuji vás na to, že použití české diakritiky, tedy háčků, čárek, kroužků a dalších nesmyslů, by mohlo způsobit nepřekonatelné problémy při přihlašování vašeho letu, proto nepoužívejte českou diakritiku!!! Ty důležité, bez kterých se nedostanete dál, jsou:

Jmeno
- vaše křestní jméno

Prijmeni
- vaše příjmení - nezaměnit s křestním jménem

E-mail


Datum narozeni
- datum narození - musí být ve formátu DD.MM.YY - tedy například 15.08.72

Heslo
a Zopakovani hesla

- dále následují nepovinné údaje jako Ulice s číslem, směrovací číslo a místo bydliště, telefon soukromý a pracovní, fax, a místní noviny - zadejte podle své libosti. Dalšími povinnými položkami jsou:

Aeroklub - buď vyberte z rozbalovacího seznamu, nebo pomocí tlačítka Zadat novy aeroklub do seznamu vložte název nového klubu

Zeme
  - vyberte Czech Republic nebo Slovakia

- pomocí tlačítka Zkontrolovat data přezkoušejte zadaná data, v případě, že něco chybí, případně že zadávaný soutěžící pilot už existuje, případně se děje něco jiného, budete upozorněni případným objevivším se textem u tlačítek. Tlačítkjem Reset provedete vynulování formuláře

- jestliže jsou všechna povinná pole vyplněna správně, potom se po kliknutí na Zkontrolovat data objeví nové tkačítko Odeslat prihlasku ucastnika, které vás chce zařadit mezi účastníky soutěže. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví poděkování týmu OLC a referenční číslo, které je potřeba si zapsat a uschovat. Bude se hodit při případné změně údajů.

Pokud se budete chtít přihlašovat i do
OLC-I (a kdo by nechtěl), potom stejnou přihlášku musíte zadat i pro OLC-I - začněte kliknutím na odkaz OLC International (na horních lištách s odkazy) a potom opět klikněte na Competition Entry. Objeví se vám úplně stejný formulář s tím rozdílem, že všechny texty jsou English. Doporučuji do formuláře zadat úplně ta stejná data, jako tomu bylo s formulářem pro OLC-CZ/SK. Nezaměňte opět Given Name (křestní jméno) a Name (příjmení).


Nyní můžeme začít se samotným přihlášením letu...

Pokud chcete let přihlásit do obou soutěží
OLC-I a OLC-CZ/SK, potom musíte začít ze stránky OLC Czech/Slovakia, pokud by jste snad chtěli přihlásit let pouze do OLC International, potom musíte začít kliknutím právě na odkaz OLC International.

Nepoužívejte českou a slovenskou diakritiku, protože nikdo neví, jak může německý server zkomolit vaše jména. To by způsobilo nepřekonatelné potíže s přihlašováním letů.

Ti, kdo mají nainstalován poměrně dost dobrý SW SeeYou, nebo StrePla, mají práci výrazně zjednodušenou a patří jim následující odstavec. Ti, kdo SeeYou nebo StrePla ještětě nemají, najdou (snad) kompletní návod na přihlášení o kousek níže.


Přihlášení letu pomocí SeeYou...

Českou verzi tohoto skvělého SW připravil Jirka Cihlář, stačí ji stáhnout z oficiálních stránek SeeYou, pro jistotu však uvádím postup v English verzi SeeYou, kterou osobně požívám radši.

Pokud SeeYou nemáte nainstalován, přeskočte následující text až na položku Přihlášení letu do OLC přes formulář Flight Claim...

- v SeeYou otevřete let, který máte v úmyslu přihlásit (tedy IGC soubor tohoto letu)

- v menu Tools - Options - Optimization, v poli OLC Direct (poslední pole k vyplnění od spodu) zkontrolujete zadání následujícího textu:

          www.onlinecontest.de/olc-cgi/

- klikněte na: Edit - OLC Flight Claim

- objeví se dialogové okno OLC Flight Claim, kde prosím poupravte předvyplněné údaje. Pozor dávejte na:

Given name znamená křestní jméno a je třeba je uvést v přesném tvaru jako na přihlášce (Competition Entry do OLC), tedy ne PETR, ale Petr

Name
znamená příjmení a platí předešlý bod - KOUTNY změnit na Koutny

Birth date
- vybrat z rozbalovacího seznamu, musí souhlasim s datem, které jste uvedli v Competition Entry do OLC

- zadejte Glider type (typ kluzáku), jeho registraci nebo startovní číslo (Competition ID), třídu kluzáku (Class) a do pole Index DAeC Index  příslušející k danému typu kluzáku

- zaškrtněnte Pure Glider v případě, ře se nejedná o motorový kluzák. V případě, že jste přelet letěli na motorizovaném kluzáku, políčko Pure glider nezaškrtávejte

- kliknutím na ikonu Pilots list můžete zobrazit seznam předdefinovaných pilotů. Piloty a kluzáky můžete předdefinovat v Tools - Pilots. To se může hodit zejména komisařům aeroklubů, kteří přihlašují pravidelně větší množství letů

- zadejte Take off location (místo vzletu), pokud možno ne ICAO zkratkou (např. Krizanov)

- zkontrolujte parametry přihlašovaného letu - čas odletu, příletu a jednotlivé OBT, které vám SeeYou okamžitě spočítá i s bodovým ohodnocením

- v poli Submit to vyberte soutěž do které chcete let přihlásit - většinou to bude OLC - Czech Republic, OLC - Slovakia nebo OLC - International

- klikněte na tlačítko OLC Direct

V této chvíli by mělo automaticky proběhnout připojeni na webovou stránku Flight claim for aerokurier Online CONTEST Czech Republic/Slovakia nebo International.

Po připojení by se vám měla zobrazit stránka se všemi vyplněnými údaji. Pokud máte vše správně zadáno, objeví se ve spodní části přihlašovacího formuláře pouze text Wertung und Fortsetzung der Meldung nur mit hochgeladener IGC-Datei möglich, což znamená cosi v tom smyslu, že máte kliknout na tlačítko Odeslat IGC soubor a odeslat váš IGC soubor na OLC server do DE.

- klikněme tedy na tlačítko Odeslat IGC soubor

Zobrazí se dialog s tlačítkem Browse, pomocí kterého najdeme na disku vašeho počítače cestu ke kýženému IGC souboru přes Tento počítač - Disk C - bla bla bla

- po kliknutí na Otevřít klikneme na Odeslat IGC soubor

Objeví se DE text Die IGC-Datei wurde erfolgreich zum OLC-Server geladen. Znamená to, že sobor byl odeslán na OLC server. Dále se opět objeví Flight claim se všemi vyplněnými údaji s tou změnou, že názvy OBT (Departure, Waypoints, Finish) svítí jasně zeleně. Pokud se tak stane, ve spodní části hlášení není žádný divný, popřípadě divný červený text a body za let (Points for the flight) vykazují nenulové číslo, potom můžeme směle kliknout na Claim flight, čímž docílíme přihlášení našeho letu do OLC-CZ/SK.

Pokud snad je dole (nad tlačítkem Zkontrolovat data (Check entry)) zobrazen divný text, nebo divný červený text, potom vězte, že chyba je v zadaných datech. Zkontrolujete hlavně:

- správné zadání jména a příjmení

- správné zadání data narození pilota

- pokud jsou iniciály pilota správné, potom u položky Zeme Aeroklub (pole, které nelze vámi vyplnit) bude zobrazen váš domovský aeroklub včetně země původu, který jste zadali v přihlášce pilota do soutěže

- správný název odeslaného IGC souboru

- datum letu (musí souhlasit s datem letu uvedeným v IGC souboru)

- čas odletu (Departure time) musí být uveden v čase UTC a musí k němu fyzicky existovat skutečný fix v IGC souboru - v dřívějších verzích SeeYou doplňoval tyto časy i s offsetem vůči UTC nastaveným v Options SeeYou, to stejné zkontrolujte i pro čas konce letu (Finish time)
- pokud jste tyto časy zadali správně, potom se u těchto položek zobrazí také výška odletu a výška v cíli v metrech

- pokud jste vše správně opravili a jste přesvědčeni, že teď je vše v pořádku, klikněte na Zkontrolovat data (Check entry)

OBT musí být probarveny zeleně a Body za let (Points for the flight) musí být nenulové (pokud možno co nejvyšší)

- jestliže je vše v pořádku, klikněte na tlačítko In Wertung aufnehmen

Objeví se cosi jako poděkování za přihlášení do soutěže a Referenční číslo. To si zapište a uschovejte pro případ nutné změny, vymazání letu z OLC apod.

- objeví se mimo jiné tlačítko Flug auch im OLC-I melden, to znamená, jestli chcete let přihlásit i do OLC International. Většinou budete chtít (pozor na to, že OLC-I akceptuje pouze lety přihlašované do nejbližšího úterý). Klikněte tedy na toto tlačítko

- objeví se Flight claim for aerokurier Online-CONTEST international

Pokud je vše v pořádku, stačí kliknout ve spodní části na tlačítko Claim flight, pokud však existuje nějaký problém, tak je zobrazen ve formě anglického textu ve spodní části okna. Příčiny neúspěchu mohou být mimo jiné následující:

- The flight claim can not be scored, because not all required fields are filled, the flight distance is to small or for a reason given below - tzn. že buď nejsou vyplněna všechna vyžadovaná pole, nebo že dosažná vzdálenost je příliš malá, nebo že důvod je uveden níže:

- The flight can not be scored, because it is outside the claim time window - výkon nemůže být přihlášen, neboť datum letu není v časovém okně vymezeném pro přihlášení letu - v tomto bodě musím upozornit, že je možné přihlásit pouze lety do nejbližšího úterý
- na přihlášení letu letěného ve středu máte celkem 7 dní, na přihlášení letu letěného v sobotu máte pouze 4 dny a let letěný v úterý musíte přihlásit ještě týž den, jinak vám jej systém OLC odmítne

- Scoring only possible, if IGC-file contains G-record - bodování je možné pouze v případě, že IGC soubor obsahuje kontrolní součet - tedy pouze platný IGC soubor z homologovaného GNSS FR

- po vyřešení problému vždy kliknout na Check entry a v případě brčálově zelených Start, Waypoints a Finish kliknout na Claim Flight

- po správném přihlášení by jste se měli do dvou minut objevit v Daily Score (pro CZ/SK a I) včetně bodové hodnoty výkonu

Pokud se tak náhodou nestalo, většinou pomůže kliknutí na Refresh/Obnovit v Internet Exporeru, případně Netscape.


Přihlášení letu do OLC přes formulář Flight Claim...

- klikněte na OLC Czech/Slovakia a zobrazí se vám denní skóre pro Česko a Slovensko. To si klidně prohlídněte, ale pokračujte dále kliknutím na Flight Claim v horní části lišty s odkazy

- objeví se Flight claim for aerokurier Online CONTEST Czech Republic/Slovakia a jste vyzváni k zadání křestního jména (First/Given name), příjmení (Surname) a datum narození (Date of birth)

- zadejte údaje, které jste (kdysi) před tím vložili do přihlášky závodníka (musí být zadány přesně, nezaměnit jméno a příjmení, datum ve formátu 15.08.72). Po zadání klikněte na Check entry

Pokud vámi zadaná data souhlasí s daty původně zadanými do přihlášky, měl by se vám objevit formulář Flight claim for aerokurier Online CONTEST Czech Republic/Slovakia pro deklaraci samotného letu s již vyplněnými údaji, jako jsou jméno, příjmení, země a aeroklub. Dále se po vás chce, aby jste zadali:

- zadejte místo vzletu (Take-off location) - prosím žádná označení ICAO, ale slovní název letiště vzletu

- zadejte poznávací značku (Callsig) - tedy imatrikulace OK-xxxx nebo startovní číslo

- zadejte jméno IGC souboru IGC-filename (název IGC souboru bez přípony .IGC, tento soubor teprve budete na server OLC odesílat)

- z rozbalovacího seznamu vyberte datum letu (Date of flight). V tomto poli můžete vybrat pouze data povolená OLC. Do OLC-CZ/SK i do OLC-I můžete přihlašovat pouze lety z aktuálního týdne a to vždy nejpozději do úterý. Pokud prošvihnete poslední úterní termín přihlášení, potom let do OLC prostě nepřihlásíte

- zadejte typ kluzáku (Type of glider)

- zadejte DAeC Index - z rozbalovacího seznamu vyberte index kluzáku, na kterém jste to letěli, pokud jej nevite, klikněte na odkaz DAeC Index před tímto polem a zjistíte rychle index vašeho kluzáku. Pokud zde náhodou typ vašeho kluzáku není uveden (např. VT116), potom zadejte index dle pravidel CPS

- z rozbalovacího seznamu vyberte opět typ kluzáku (Type of glider) - můžete si zvolit buď čistý bezmotorový kluzák, nebo motorový kluzák

Až do teď  to všechno bylo jednoduché, teď budeme zadávat samotnou letěnou trať. Před tím, než začnete, je vhodné si otevřít přihlašovaný IGC soubor v prohlížeči IGC letů (LXFAI, StrePla, SeeYou, IGCView, Cambridge) tak, abychom byli schopni zjistit souřadnice VBT, OBT a KBT (tedy jednotlivých fixů letěné tratě) ve formátu D:M.M.

- zadejte čas odletu (Departure time) - pozor, čas musí být v UTC a musí na vteřinu sedět s fixem v IGC souboru, z toho plyne že i souřadnice VBT (Start) musí odpovídat fixu s daným časem

- dále zadejte souřadnice VBT (Start), OBT (Waypoint) a KBT (Finish), které musí být formátu (D)DD:MM.MMM např. tedy:

          N 49 : 22 . 100 E 016 : 07 . 000


- zadejte čas příletu (Finish time) v koncovém bodě v UTC - tento čas zase musí odpovídat fixu v koncovém bodě (Finish) v IGC souboru

- klikněte na tlačítko Zkontrolovta data (Check entry). Pokud je vše v pořádku (a máte v poli Název IGC souboru (IGC filename) zadán název IGC souboru, objeví se vám nové tlačítko Zum IGC-Datei senden, což slouží k tomu, aby jste nyní na server OLC konečně odeslali váš IGC soubor. Klikněte tedy na toto tlačítko

- objeví se dialog, který vás prosí o zadání IGC soubor pomocí tlačítka Browse... Kliknutím na toto tlačítko můžete najít soubor na vašem disku přes Tento počítač - Disk C - bla bla bla... Vyberte váš IGC sobor a stiskněte Otevřít a následně tlačítko IGC-Datei Senden. Tím se dostanete opět k formuláři deklarace, tedy Flight claim.

- opět klikněte na Zkontrolovat data (Check entry) a pokud je vše správně, měly by se názvy bodů tratě zvýraznit zeleně. Pokud náhodou špatně zadáte některý bod, potom se vám pod souřadnicemi bodů zobrazí řádek se souřadnicemi nejbližšího fixu k vámi zadanému bodu společně se vzdáleností (typické pro LXFAI, který vám souřadnice bodů zobrazí na dvě desetinná místa u minut (DD:MM.MM), ale v IGC souboru jsou souřadnice u desetin minut zaznamenány na tři destinná místa). Až tyto souřadnice opravíte (zobrazte si zdrojový IGC soubor v textovém editoru a podle času v UTC pro daný fix budete schopni zjistit jeho přesné souřadnice), klikněte opět na Check entry

Teď už snad konečně budete mít body Start, x. waypoint a Finish zvýrazněny jasně světlezelenou barvou.

U Departure time a Finish time zase bude uvedena výška v metrech. Dole nad Check entry bude uvedena vypočtená délka úkolu a Body za let (Points for the flight). Pokud jsou body za let nenulové, je snad vše v pořádku, pokud jsou nulové, je někde stále ještě problém. Sledujte texty nad Check entry a na základě těchto textů učiňte kroky pro odstranění případných překážek v této vaší bohulibé činnosti.

- klikněte na nově zjevené tlačítko In Wertung aufnehmen (pokud tedy chcete let skutečně přihlásit). Jestli chcete přihlášku stornovat (a vše zadávat od začátku), potom klikněte na Flug loschen.

Objeví se dialog, který vám děkuje za přihlášení výkonu do OLC-CZ/SK a mele cosi o tom, že do dvou minut by jste měli být zobrazeni na stránce výkonů, bla bla bla ...

- zapište si OLC referneční číslo uvedené v textu, to se může hodit, pokud jste něco špatně zadali a chcete let ze soutěže odhlásit

Zjeví se také tlačítko Flug auch im OLC-I melden, které vám umožní přihlásit let i do OLC International. Zde však musíte let přihlašovat ze skutečného a FAI schváleného GNSS FR. Klikněte tedy na  tlačítko.

Pro změnu se objeví Flight claim for aerokurier Online-CONTEST International. Naštěstí ale už s vyplněnými údaji. Pokud jste neprošvihli datum přihlášky,  jste přihlášeni i do OLC-I (tím myslím, že jste podali přihlášku závodníka Competition Entry pro daný kalendářní rok i do OLC-I) a odeslali jste platný IGC soubor obsahující také G-record, potom snad pro jistotu ještě klikněte na Check Entry a pokud není zobrazen žádní divný text, potom klikněte i na Claim Flight.

Opět poděkování a cosi o dvou miutách. Pro jistotu zkontrolujte (po dvou minutách), že jste opravdu zobrazeni v žebříčku Top Glider Pilots přes odkaz Aerokurier Online Contest International.

Pokud tam nejste, klikněte na Refresh/Obnovit v IE (Netscape) a to většinou pomůže. Zkontrolujte ještě stav bodů u vašeho letu v Daily Score.

Můžete začít výše uvedeným postupem přihlašovat další let.


Jestli jste tento text dočetli až sem, tak vám ze srdce gratuluji a pevně doufám, že vám tento návod byl alespoň trochu užitečný.

Ještě jednou připomínám důležité body:

- časy nutno zadávat v UTC

- při zadávání souřadnic nutno u zeměpisné délky (E/W) zadat stupně ve formátu s počáteční nulou (E 016)

- souřadnice uvádět ve formátu (D)DD:MM.MMM

- do OLC-I pouze GNSS FR, do OLC-CZ/SK i GPS Garmin

- zapsat si vždy referenční číslo přihlášeného úkolu

- v každém novém kalendářním ročníku soutěže je nutné se do soutěže znovu přihlásit přes Competition Entry (navíc zvláště do OLC-I a OLC-CZ/SK)

- zásadně nepoužívejte českou diakritiku, ani v přihlášce závodníka, ani v deklaraci letu !?!

- nezapomeňte let přihlásit včas, tím myslím nejpozději do nejbližšího úterý. Pokud prošvihnete termín přihlášení, tak prostě svůj let nepřihlásíte

- pořídit si nový (nebo alespoň zánovní) FAI schválený logger


Petr Koutný  

© Aeroklub Křižanov 2005 - letiště: lkka@lkka.cz - webmaster: webmaster@lkka.cz