EGU kongres Copenhagen 24.-26. února 2006

        zpráva delegáta AeČR v EGU - Luďka Klugera

 

-  přivítání nového člena EGU - Polsko.

-  dle názoru EASA lety pro udržení kvalifikace jsou letecké práce.

-  není vhodné, aby průkazy způsobilosti (PPL,GPL) mohla v jednotlivých zemích vydávat pouze jedna organizace.

-  držitelům nového průkazu způsobilosti pro „rekreační piloty“ EASA chce zakázat vstup do prostorů s hustým provozem - EGU je striktně proti.

-  vzdušný prostor v některých státech - od března 2008 jen s „S“ odpovídačem, ale jednotlivé státy mohou mít vlastní výjimky.

-  8,33MHz rádio - není tlak ani posun - dobře pro nás.

-  nové zařízení OzFLARM z Austrálie - umí číst „S“ kódy „extended squitter“ z jiných letadel - je ve vývoji, použití 3.Q 2006

-  zatím bylo národními úřady přiděleno 10900 povolení na frekvence v Evropě, to je 24 povolení na kanál při dělení 8,33 !!!

-  odpovídače s „S“ módem - pouze 3 výrobci, cena cca 2500 EUR, problémy s bateriemi a montáží antény - obecně je odpor k této technice.

-  ADS-B - nový systém odpovídače - posílá GPS data - zatím problémy s komunikací, není standardizováno. Očekává se nástup této technologie do 2-3 let.

-  nejsou zásadní technické rozdíly mezi LAST a normálními odpovídači - jde jen o certifikace a náklady na ně. Limit do 15.000ft je dán přesností C-kodéru.

-  harmonizace vzdušného prostoru v EU - je k dispozici tabulka na stránkách Eurocontrol - veliké rozdíly v jednotlivých státech.

-  Německo a Rakousko - problém s omezováním prostoru (fotbal, návštěvy politiků).

-  statistika nehod - zpracovává pracoviště LBA - pro přesnou statistiku není vhodné zapisovat nehody TMG.

-  spolupráce s OSTIV - Kousalova skupina sbírá údaje o poškozeních kabiny kluzáků - je požadavek na všechny státy psát reporty v případě poškození kabiny pádem kluzáku - viz formulář OSTIV.

-  JAR OPS 0 - je jen pro letouny a vrtulníky, v Německu pracují na jakýchsi standardech pro provoz - EASA nemá zatím zájem cokoli standardizovat.

-  DG Flugzeugbau dotázala LBA o povolení aerovleků se spuštěným turbem (pro DG-1000) - LBA řeší, co s tím…  

-  konflikty s parašutisty po výsadku - v poslední době časté - upozorňovat piloty na nebezpečí provozu v AFIS zónách.

-  medical standardy - je podporován postup v souladu s ICAO Annex I. GPL v Evropě nemá standardizované medical postupy a procesy. Koncem roku byla vytvořena první verze ve spolupráci s EASA. CAA a národní AK mohou stanovit pověřenou organizaci pro medical posuzování - je to nutné a vhodné i v ČR. Protože se názory v jednotlivých zemích silně liší, EGU svolá ještě jeden mítink, kde se bude projednávat pouze medical a licencování. Termín bude upřesněn. EASA chce stejný systém pro všechny „rekreační piloty“ a domlouvá se s EAS - problémy udržet staré piloty. U nás se to projeví do několika let.

- zpráva ekonoma - poprvé v historii EGU se zvyšují poplatky - naše výjimka do roku 2007 zůstává v platnosti (125,- EUR/rok), od 2008 nutno počítat s výší poplatků cca 1400,- EUR/rok. Účast EGU v EAS - je nutná, přenáší se řada informací a dokumentů, které jinak nejsou k dispozici. EAS je přímým partnerem EASA. Zpráva a strategie hospodaření schválena.

-  kooperace s IGC - návrh na spojení EGU konference s IGC meetingem - 2 dny, jeden den pauza a zase 2 dny. Úspora nákladů - mnozí jsou členy tam i tam. Byl podán návrh z naší strany příští kongres uspořádat v Praze v únoru 2007 - prezident EGU upřesní do konce dubna.

-  public relations - www stránka má do 20 návštěv denně - Roland Stuck informoval o předpokládaném rozšíření www prezentace. Je registrována doména EGU.EU, možná se podaří i GLIDING.EU. Info o EGU bylo publikováno v několika národních časopisech (Itálie, Německo).

-  rozvoj EGU - je zde idea, že by se EGU stalo organizací vydávající evropské GPL licence - každý delegát by si organizoval vydávání průkazů ve své zemi - bylo by pak možno prezentovat EGU jako nejvíce zastoupenou v GA, očekává se snížení nákladů - zpravidla stačí jen jeden úředník jeden den v týdnu. S tím souvisí doba platnosti průkazů - ideální je německý systém doživotní licence.

 

Jednání ukončeno v 17.00 - zapsal Luděk Kluger, delegát AeČR v EGU.

Další informace a doplňující zápisy komisí - www.egu-info.com