Vyhodnocení  ankety Regiony 2002

 

Na konci regionů 2002 ve Zbraslavicích byly rozdány dotazníky 53 pilotům, kteří se zúčastnili závodů. Návratnost dotazníků činila 60%.

Dovolím si vždy uvést otázku, její výsledky a můj „skromný“ komentář.

 

1.      Byl jsi spokojen s organizačním zajištěním Regionů 2002?

ANO: 29          NE: 2

 

Dva, kteří odpověděli ne, si stěžovali na některé organizační záležitosti, které se objeví vždy pokud se závody organizují na letišti poprvé a organizační štáb se „učí“ za pochodu. Sám musím říci, že ředitel se velmi rychle „učil“ a konec závodů byl podle mne zcela bezproblémový a to mnohdy ve složitých meteorologických podmínkách, kdy nalezení vhodné soutěžní úlohy nebylo jednoduchou záležitostí . Konkrétní stížnost se týkala aerovleků, které se zdály být dlouhé a zóna vypnutí  velmi daleko od letiště. To je snad jediná věc, kterou musím potvrdit a kterou si musí příští organizační štáb rozebrat a zvolit vhodnější místo. Také to, že většinou nebyl vypuštěn „chroust“ byla většinou závodníků kritizována.

 

2.      Které letiště bys vybral jako pořadatele PMR ČR 2003?

Zbraslavice: 20          Křižanov: 9          Jaroměř: 1          Nevím: 1

 

Vybral jsem tyto tři letiště, protože si myslím, že pořadatelem nejvyššího plachtařského závodění musí být kolektiv letiště, který již získal organizační schopnosti tím, že zorganizoval závod regionů nebo byl v minulosti (cca 10 let) pořadatelem PMR ČR.

 

3.      Doporučoval bys létat plachtařské závody s loggerem jako zálohou a tím umožnit létání jiných typů disciplín na závodech jako je létání na tzv. arey (oblasti)?

ANO 22         NE 9              NEVÍM  0

 

Hodně se diskutuje o tzv. létání na oblasti, které je mnohem bezpečnější vzhledem k tomu, že nedochází k tlačenici na OB a v případě nedostupnosti – rozpad, bouřka – umožňuje pokračovat v disciplíně. Tyto disciplíny jsou nejčastěji létány na závodech v cizině. Dále vyhodnocování je rychlejší, jasnější a nepřipouští diskuse. Zjednodušuje i organizaci závodů.

 

4.      Doporučuješ létání s homologovanými loggery uznanými FAI jako primárními zařízení pro kontrolu letu?

ANO  26     NE  4        NEVÍM 1  

Dále byli soutěžící dotázáni, od kdy by homologované loggery zavedli.

2003: 13          2004: 4          2005: 2          více let: 1          neví:  11  

 

Tuto otázku jsem do ankety dal proto, že během soutěže se vyskytly závady s track logem z Garminů, které neměly korektní strukturu a je neustále nutné doplňovat některé údaje ručně pro soubor IGC. Dále proto, že se během soutěže objevil protest, který se odvolával na  nepřesnost stanovení výšky z barografického záznamu. Vyhodnocení výšky z homologovaného FR je otázka několika minut, z barografu cca 30 minut nejméně.

 

5.      Souhlasíš s vydáním seznamu penalizací před závodem a jeho dodržováním?

ANO: 30          NE: 1          NEVÍM: 0

 

Tato otázka byla dána z jasného důvodu. Ten se jmenuje PMR ČR 2002 Jihlava. Na základě této zkušenosti jsme se v organizačním štábu dohodli, že vydáme tabulku penalizací s tím, že pokud pilotovi bude dokázáno provinění a ředitel rozhodne o jeho potrestání, bude se postupovat dle penalizačního seznamu. To se po celou dobu dodržovalo – bohužel s nejtěžším kalibrem diskvalifikace v disciplíně. Sám za sebe musím říci, že mi penalizování pilotů nedělalo vůbec žádnou radost. Ač anketa byla anonymní J, překvapilo mě, že jediná odpověď NE pochází od reprezentantky, která se již s takovým přístupem setkala – tedy že ředitel ovlivnil výsledky soutěže tím, že rozhodl o výši penalizace. Též rozhovor s Petrem Krejčiříkem- trenérem reprezentace- mě přesvědčil, že na takový postup doplatili při mezinárodních soutěžích  ti, kteří poctivě závodili. Mimochodem seznam penalizací, který je součástí Annexu A byl do letošního roku údajně jen doporučení ředitelům soutěží FAI, od příštího roku je povinností organizátora ho dodržovat – pročpak asi??!!!!. Hodně se na regionech diskutovalo o tvrdosti postižení. V nových vzorových propozicích se navrhuje následující řešení a je převzato z Musbachu 2002 – pilotovi se při přerušení záznamu uzná celá trať v případě poruchy obou záznamových zařízen, pokud existuje důkaz o nepřetržitosti letu, to však neplatí, pokud dojde k přerušení záznamu v místech, kde mohlo dojít k narušení jakéhokoliv vzdušného prostoru s omezením. Pak se započítává délka trasy do místa posledního fixu. Doufám, že to nemusím dle rozebírat, páni piloti… J. A podle mne není rozdíl v mistrovství světa a regionech. Jsou to obě soutěže, kde by měla zvítězit poctivost a ne licitování….

 

6.      Považuješ dnešní informovanost o dění v plachtění pomocí internetu za dostatečnou?

ANO: 15          NE: 10          NEVÍM: 6

 

Doufám, že řešení se najde v nové struktuře stránek AeČR, konkurz byl vyhlášen ale již v jarních měsících a výsledek nikde. Na nových stránkách uvažujeme o struktuře jakou má právě DAeC  a jak někdo ze závodníků i navrhl.

 

7.      Považuješ současný nominační řád na soutěže AeČR včetně nominace do repre za dobrý?

ANO: 20          NE: 5          NEVÍM: 6

 

Ti, kteří odpověděli NE, poukazovali na nepřehlednost, velké pravomoci trenéra v rozhodování o přidělení techniky a tím ovlivnění startu ve třídách, dále upozorňovali na míchání volné a klubové třídy při nominaci na PMČR.

 

8.      Vzhledem k současné situaci ve vzdušném prostoru považuješ za zásadní dovybavení kluzáků radiostanicemi o takových frekvencích, které by dovolovaly průlet řízenými oblastmi?

ANO: 17          NE: 10          NEVÍM: 4   

Dále byli dotázáni na rok zavedení, pokud odpověděli ANO:

2003: 4          2004: 4          2005: 5          NEVÍM: 3

 

9.      Měl bys zájem o pořádání seminářů s plachtařskou tématikou. Pokud by se konal v zimních měsících, například během víkendu?

ANO: 21          NE: 4         NEVÍM: 6

 

Co se týká témat, byla prakticky totožná s tématy uvedeným v anketě z PM ČR Jihlava.

 

10.    Podporuješ rozdělení kluzáků do tříd i na regionálních závodech, tak jako na republice?

ANO: 18          NE: 10          NEVÍM: 4

 

11.    V tabulce označ číslicí 1 – 10 letiště podle toho, kde bys chtěl létat v rámci plachtařských závodů:

Průměry podle uvedených hodnot:

Jihlava: 2,85     Křižanov: 2,75     Zbraslavice: 2,21     Podhořany: 6,16     Most: 9,54     Hosín: 5,92     Jaroměř: 6,66      Šumperk: 5,30     Plasy: 6,84     Dvůr Králové: 5,69

 

První trojice je jasná – Jihlava, Křižanov, Zbraslavice. Všechna tři letiště byla v poslední době pořadateli soutěží a je vidět, že účastníci byli spokojeni.

V druhé vlně jsou letiště Hosín, Šumperk, Dvůr Králové – z nich jediný Šumperk má v poslední době zkušenosti s pořádáním tak velkého závodu jako je PMČR. Myslím si však, že by se tato letiště měla zamyslet nad tím, zda by byla ochotna např. regiony zorganizovat.

Velmi mě překvapil výsledek Jaroměře, která byla v nedávné době pořadatelem dvou plachtařských mistrovství, ale závodníci ji příliš nepreferují a v anketách obsazuje poslední místa.

 

12.    Zúčastnil by ses PM ČR, kdyby se konalo na Slovensku a nákladově by nepřevýšilo náklady na PMR konané v ČR?

ANO: 22          NE: 6          NEVÍM: 3

            

Tuto otázku jsem dal jen ze zajímavosti, protože tuto možnost nastínil Petr Krejčiřík při návštěvě Zbraslavic. Množství odpovědí ANO mě překvapilo. Musely by se ale prověřit možnosti pojištění a náklady na něj včetně  transportu. Kdosi navrhoval pro pořádání soutěží právě Frýdlant n. O. s možností létání na Slovensko.

 

13.    Přihlašuješ své lety do OLC?

ANO SÁM: 5          ANO, ALE NĚKDO JINÝ: 8          NE: 15          BEZ ODPOVĚDI: 3

 

14.    Vyhovoval by ti CPS-on line s možností přihlásit i lety provedené na fotodokumentaci?

ANO: 20          NE: 7          BEZ ODPOVĚDI: 4

 

15.    Používáš SeeYou k prohlížení svých letů?

ANO: 20          NE: 9          BEZ ODPOVĚDI: 2

 

16.    Používáš logger nebo GPS?

ANO mám FAI schválený: 13

ANO mám FAI neschválený:10

NE, uvažuji o koupi FAI schváleného: 5

NE, uvažuji o koupi FAI neschváleného: 0

NE, a neuvažuji o koupi: 0

 

Anketu vypracoval, zorganizoval a komentoval: Jiří Cihlář