Odletová páska pro kombinovanou třídu bude otevřena ve 14.01